Hilo invoice / Tin tức

Tin tức

Những điều cần biết về chữ ký số & chứng thư số hóa đơn điện tử.

Quy định về hóa đơn điện tử: Chữ ký số & chứng thư số. Chắc chắn nói đến chữ ký...

Khó khăn & giải pháp khi sử dụng hóa đơn điện tử 2019

Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích song song với đó cũng những khó khăn, khiến...

Quy trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đã gần kề, sự quan tâm của các doanh nghiệp...

Những lưu ý kế toán cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Kế toán trong doanh nghiệp là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử nhiều nhất. Mặc dù Doanh Nghiệp...

Ngày ký hóa đơn điện tử bị thiếu có hợp lệ không?

Quy định về hóa đơn điện tử: nội dung bắt buộc có trên hóa đơn. Những nội dung bắt buộc...

TOP 5 nhà cung cấp hóa đơn điện tử tốt nhất

Muốn sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải truy cập phần mềm hóa đơn điện tử. Đó chính...

Hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp cần có những nội dung gì?

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ngày càng gần. Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm...

Sự cần thiết của hóa đơn điện tử với Doanh Nghiệp

4 lý do khiến doanh nghiệp không thể bỏ qua hóa đơn điện tử. Ngày 1/11/2020 là thời gian mà...

Giới thiệu về phần mềm hóa đơn điện tử Hilo – Invoice.

Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo – Inovoice. Tối Ưu – Tiện Dụng – Hiệu quả. Phần mềm hóa...

Chỉ dẫn cách in hóa đơn điện tử hợp lệ, hợp pháp

Khác với hóa đơn điện tử cách tra cứu hóa đơn điện tử và in hóa đơn cũng phải biết...