Hilo invoice / Báo giá hóa đơn điện tử

Báo giá hóa đơn điện tử

 

1.        HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THÔNG THƯỜNG TT78
Phí bản quyền phần mềm kết nối Hilo T-VAN (kết nối, truyền nhận dữ liệu hóa đơn với Cơ Quan Thuế: 1.000.000đ/năm (miễn phí năm đầu)
STT Tên gói cước dịch vụ Số lượng hóa đơn Gói cước ban hành
Giá gói dịch vụ Phí khởi tạo lần đầu Tổng giá gói
1 Hilo-100 100 300.000 500.000 800.000
2 Hilo-300 300 500.000 500.000 1.000.000
3 Hilo-500 500 750.000 500.000 1.250.000
4 Hilo-1000 1000 1.000.000 500.000 1.500.000
5 Hilo-2000 2000 1.500.000 500.000 2.000.000
6 Hilo-5000 5000 3.000.000 500.000 3.500.000
7 Hilo-10.000 10.000 5.000.000 500.000 5.500.000
8 Hilo-Custom >=20.000 Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận
2.        PHẦN MỀM BÁN HÀNG POS365  (MÁY TÍNH TIỀN )
STT Tên gói phần mềm Thời hạn gói cước Gói cước ban hành
Giá gói phần mềm Phí triển khai Tổng gói cước
1 POS365
GÓI CƠ BẢN
12 tháng + 3 tháng             1.650.000                             –     1.650.000
2 POS365
GÓI PHỔ BIẾN
24 tháng + 12 tháng             3.300.000                             –       3.300.000
3 POS365
GÓI TRỌN ĐỜI
48 tháng + Trọn đời             6.600.000                             –       6.600.000
4 Thiết bị bán hàng POS Thiết bị và chủng loại POS cùng linh kiện đi kèm theo bảng giá niêm yết tại từng thởi điểm – liên hệ KD
3.        CHỮ KÝ SỐ HSM NB
Dùng ký hóa đơn điện tử từ máy tính tiền Hilo-Invoice online
STT Tên gói cước dịch vụ Thời hạn gói cước Gói cước ban hành
1 HSM NB 01 năm 12 tháng                                                                               990.000
2 HSM NB 02 năm 24 tháng                                                                            1.650.000
3 HSM NB 03 năm 36 tháng                                                                            1.980.000
4.        HÓA ĐƠN MẪU
Phí thiết lập mẫu hóa đơn điện tử Hilo-Invoice
STT Tên gói cước dịch vụ Đơn giá VNĐ Mô tả chi tiết
1 Mẫu hóa đơn miễn phí Miễn phí  Khách hàng chọn mẫu hóa đơn có sẵn trong kho mẫu hóa đơn của Hilo : https://hiloinvoice.vn/mau-hoa-don/
2  Mẫu hóa đơn thiết kế riêng  500.000 – 2.000.000  Thiết kế theo yêu cầu gợi ý từ phía khách hàng, đúng và đủ các thành phần của hóa đơn
3  Mẫu logo công ty mới                      500,000  Thiết kế theo yêu cầu gợi ý từ phía khách hàng
4 Mẫu hóa đơn thiết kế riêng, Số hóa đơn phong thủy Tùy mẫu  Tùy khách chọn số đẹp