Hilo invoice / Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử bị sai sót

Việc áp dụng phần mềm hóa đơn điện tử tạo đà phát triển cho Doanh Nghiệp. Bên cạnh những lợi...

So sánh hóa đơn điện tử có mã và không có mã Thuế

PHÂN BIỆT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ VÀ KHÔNG MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ?  Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định...

Khái quát chung về hóa đơn điện tử Doanh Nghiệp cần biết.

Đến năm 2020 thì mọi Doanh Nghiệp trên cả nước đều bắt buộc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện...

Điều kiện để hóa đơn điện tử được cấp mã.

Những Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ thuế ngày càng nhiều, tuy nhiên không...

Điều kiện chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử hợp pháp.

Chọn nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử phù hợp với Doanh Nghiệp quyết định 90% thành công...

Hướng dẫn xử lý, lập hóa đơn điện tử nhiều trang hợp lệ.

Một số lưu ý về lập hóa đơn điện tử nhiều trang đúng quy định. Theo quy định về hóa...

Phần mềm hóa đơn điện tử nào tốt & tối ưu nhất?

Sử dụng hóa đơn điện tử đem lại cho Doanh Nghiệp rất nhiều lợi ích. Trong đó, giúp doanh nghiệp...

Triển khai hóa đơn điện tử: lợi ích & thách thức.

Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hóa đơn điện tử năm 2019. Bên cạnh nhiều lợi ích to lớn...

Tổng hợp quy định về hóa đơn điện tử năm 2019

Thời gian chuyển đổi, quy trình chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử cần lưu ý...

Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử có cần không?

Quy định về hóa đơn điện tử mới nhất theo Công văn 60008/CT-TTHT do Cục thuế TP. Hà Nội ban...