Hilo invoice / Tin tức / Cách hủy hóa đơn điện tử đúng quy định

Cách hủy hóa đơn điện tử đúng quy định

admin 922

Trong quá trình triển khai và sử dụng hóa đơn không chỉ có đăng ký và sử dụng, mà cũng có những sai sót cần hủy và tiêu hủy hóa đơn. Vậy việc hủy & tiêu hủy hóa đơn điện tử thế nào đúng quy định? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ trong bài viết dưới đây.

Thế nào hủy và tiêu hủy Hóa đơn điện tử?

Huỷ hoá đơn điện tử là hình thức xoá dữ liệu hoá đơn trên các thiết bị điện tử hay sao lưu trực tuyến, để không thể truy xem hoá đơn theo mọi hình thức.

Tiêu hủy hóa đơn là làm cho hóa đơn điện tử không thể truy cập và tham chiếu đến thông tin chứa trong nó.

Khi nào hủy và Tiêu hủy hóa đơn điện tử khi nào?

Hóa đơn điện tử đã hết thời hạn lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán nếu không có quyết định khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được phép tiêu hủy. Việc tiêu hủy hóa đơn không được làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa tiêu hủy và phải bảo đảm sự hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

Khi nào hủy và Tiêu hủy hóa đơn điện tử khi nào?

Thủ tục tiêu hủy hóa đơn được thực hiện như thủ tục hủy hóa đơn quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử thì nếu các bên liên quan còn lưu trữ hóa đơn dưới dạng thông điệp dữ liệu thì người bán hoặc người mua yêu cầu người bán, người mua hoặc bên liên quan gửi lại hóa đơn điện tử.

+ Trường hợp người bán hoặc người mua làm mất hóa đơn điện tử và không thể liên hệ với các bên có liên quan để được gửi lại hóa đơn thì người bán, người mua thực hiện báo cáo mất hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Lựa chọn nhà cung cấp hóa đơn điện tử tại Hà Nội

Việc lựa chọn nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử vô cùng quan trọng, nó giúp ích cho các nhà doanh nghiệp rất nhiều trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời giải quyết những vướng mắc với cơ quan Thuế trong quá trình triển khai.

Công Ty Cổ phần Dịch vụ T-VAN Hilo là một trong những nhà cung cấp hóa đơn điện tử tối ưu hiện nay. Ngoài phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice tích hợp những tính năng nổi trội, đã từng triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp lớn, Tvan Hilo còn mang đến sự chuyên nghiệp trong quá trình xử lý các khó khăn khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Hãy liên hệ tham khảo ngay, Hóa đơn điện tử Hilo – Invoice ngay dưới đây

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO 

– Trụ sở Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà HEC, Số 2/95 Chùa Bộc, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

– Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 10 đường C1, Phường 13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hotline chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 29 29 62

Email: support@hiloinvoice.vn.

patricia hobart weight loss, good weight loss smoothie recipes, rockefeller center, green pill e 7, chris christie weight loss before after, if you want to lose weight how many hours should you work out in a week, slim fit x weight loss pills, suppressing appetite, best diet menu for weight loss, simple keto recipes easy, does paleo diet help you lose weight, vigorous intensity activity, tim trackerer weight loss, top proven weight loss pills, how to lose weight but not in butt, weight loss pills eca stacks, can insomnia cause weight loss, green tea fat burner weight loss pills, calming diet pills for women, dvd weight loss programs, topiramate how long till weight loss, filling way to lose weight, black celebrity weight loss, loose fat not weight, punch bag to lose weight, my pro ana weight loss pills, appetite control medication, quick loss diet, adverse effects of lipozene, water pills weight loss beauty pageants, diclegis weight loss pills review, weight loss plans diet, keto friendly spinach recipes,