Phiên bản web

Phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice bản Web dễ sử dụng, không cần đầu tư hệ thống server lưu trữ, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai cho doanh nghiệp

Phiên bản cài đặt Hilo invoice

Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo invoice phiển bản PC hỗ trợ tích hợp với hệ thống SAP,ERP, phần mềm kế toán,...được nhiều thương hiệu lựa chọn

 • Xuất hóa đơn trên web bằng tài khoản được cung cấp
 • Chỉ cần máy tính có kết nối internet và tài khoản doanh nghiệp để xuất hóa đơn
 • Miễn phí website tra cứu hóa đơn dành cho khách hàng
 • Truy xuất nhanh chóng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Không cần đầu tư hệ thống server lưu trữ
 • Hilo lưu trữ dữ liệu đảm bảo đáp ứng thời hạn yêu cầu của Tổng cục Thuế

Tính năng chi tiết

 • Phê duyệt hóa đơn: có khả năng gửi xác thực cùng lúc nhiều hóa đơn
 • Hỗ trợ phát hành & lập báo cáo hóa đơn theo mô hình phân tán
 • Tích hợp với hệ thống phần mềm có sẵn của doanh nghiệp
 • Chức năng cổng ký tiện dụng
 • Tạo lập – điều chỉnh – thay thế – xóa bỏ hóa đơn
 • Tùy chọn mẫu hóa đơn trong thư viện mẫu có sẵn
 • Khởi tạo thông tin phát hành hóa đơn
 • Chuyển dữ liệu lên website tra cứu hóa đơn
 • Hỗ trợ lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Tự động cập nhật phiên bản mới
 • Gửi thông tin hóa đơn qua email, SMS…
 • Chỉnh sửa theo yêu cầu của doanh nghiệp
 • Áp dụng Công nghệ Blockchain tiên tiến xử lý, lưu trữ dữ liệu, chống giả mạo hóa đơn
 • Chủ động thiết kế mẫu hóa đơn với kho hoa văn phong phú, đa dạng
 • Quản lý/ Xuất hóa đơn mọi lúc mọi nơi trên Mobile

Giới thiệu & Tin tức về Hóa đơn điện tử


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\hiloinvoice.vn\wp-content\themes\b_theme\page-about.php on line 88

Khách hàng tiêu biểu