Hilo invoice / Tin tức

Tin tức

Khởi tạo hóa đơn điện tử cần có điều kiện gì?

Cập nhật điều kiện của doanh nghiệp khi tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử. Khởi tạo hóa đơn...

Kinh nghiệm xử lý hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ đúng quy định.

Hóa đơn điện tử bị sai địa chỉ – cách xử lý đúng quy định của pháp luật. Không thể...

Khởi tạo hóa đơn điện tử: ngày ký & ngày lập quy định ra sao?

Quy định về hóa đơn điện tử – Ngày ký và ngày lập có được trùng nhau hay không? Đến...

Hóa đơn giấy sử dụng song song với hóa đơn điện tử có được không?

Hóa đơn giấy sử dụng song song với hóa đơn điện tử được không? Đây không là thắc mắc của riêng...

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót đúng quy định.

Xử lý hóa đơn điện tử bị sai sót cần làm theo hướng dẫn thực hiện tại Điều 17 và...

Giải mã: Mẫu hóa đơn điện tử Doanh Nghiệp có được tự thiết kế không?

Tìm hiểu rõ quy định về hóa đơn điện tử mới nhất sẽ giúp các Doanh Nghiệp tránh được những...

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử đúng quy định nhà nước.

Quy định về hóa đơn điện tử – cách tra cứu hóa đơn điện tử đúng quy định. Nhiều Doanh...

4 chú ý vàng tránh rủi ro khi sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo như quy định về hóa đơn điện tử, thì đến năm 2020 bắt buộc các doanh nghiệp phải sử...

Quy trình làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử 2019 đầy đủ nhất.

Vậy là thời gian hoàn thành việc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 1/11/2020 đã gần...

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Ngày nay hóa đơn điện tử là giải pháp tối ưu cho các Doanh Nghiệp giúp các doanh nghiệp tiết...