Hilo invoice / Tin tức

Tin tức

Quan niệm sai lầm của nhiều Doanh Nghiệp với Hóa đơn điện tử.

Thiếu hiểu biết, thờ ơ với hóa đơn điện tử – là suy nghĩ của một số Doanh Nghiệp, khi...

Hóa đơn điện tử dành cho doanh nghiệp nước ngoài.

Phần mềm hóa đơn điện tử – giải pháp vàng cho doanh nghiệp nước ngoài. Không chỉ có các doanh...

Hóa đơn điện tử “vị cứu tinh” của kế toán

Lợi ích của hóa đơn điện tử mang lại cho kế toán. Có rất nhiều bất cập cùng khó khăn...

Những điều cần biết quy định về sử dụng hóa đơn điện tử 2019.

Tìm hiểu chung: quy định về hóa đơn điện tử 2019 khi sử dụng. Đã gần hết thời gian mà...

Sự khác biệt của hóa đơn điện tử & hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế?

Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là loại hóa đơn có mã xác thực, tuy nhiên...

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử đã có mã của cơ quan thuế.

Hướng dẫn các thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử khi đã có mã thuế. Quy định về hóa...

Tác động của hóa đơn điện tử đến với Doanh Nghiệp

Tầm quan trọng của phần mềm hóa đơn điện tử đến với Doanh Nghiệp. Sử dụng phần mềm hóa đơn...

4 lỗi cần tránh khi Doanh Nghiệp mới sử dụng hóa đơn điện tử

Các lỗi thường gặp khi sử dụng hóa đơn điện tử – lưu ý vàng. Để tránh được những lỗi...

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử có & không có mã của cơ quan thuế

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã số thuế & không có mã số thuế có...

7 nội dung cần biết quy định về hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP mới nhất, thì trong nội dung nghị định có 7 nội dung quy định về hóa...