Hilo invoice / Tin tức / Quy định hóa đơn điện tử năm 2019 NEW các doanh nghiệp cần biết.

Quy định hóa đơn điện tử năm 2019 NEW các doanh nghiệp cần biết.

admin 545

Luật sư chỉ điểm các quy định hóa đơn điện tử năm 2019 Doanh Nghiệp.

Xu hướng sử dụng hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp ngày càng nhiều, năm 2019 với nhiều thay đổi trong quy định hóa đơn điện tử cho Doanh Nghiệp. Bạn đang băn khoăn chưa biết thay đổi ra sao? Bài viết dưới đây tuvanhilo.vnphần mềm hóa đơn điện tử Hilo – Invoice sẽ giúp các bạn cập nhật mới nhất về những thay đổi trong quy định hóa đơn điện tử năm 2019.

Xem ngay  <<>> Phần mềm hóa đơn điện tử Hilo Invoice tốt nhất cho Doanh Nghiệp.

6 quy định hóa đơn điện tử năm 2019 bạn cần biết.

  • Cần biết đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Các đối tượng sử dụng hoá đơn điện tử. Bao gồm:

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;

– Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

– Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;

– Tổ chức khác;

– Hộ, cá nhân kinh doanh.

  • Các điều kiện phát hành hóa đơn điện tử doanh nghiệp.

Theo Khoản 2 Điều 4 Thông tư 32/2011/TT-BTC cần có điều kiện:

+ Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện, đã và đang thực hiện giao dịch điện tử khai thuế với cơ quan Thuế.

+ Có địa điểm, đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hoá đơn điện tử.

+ Có đội ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với yêu cầu để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định.

+ Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

+ Có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán tại thời điểm lập hoá đơn.

  • Cần nắm rõ thủ tục pháp lý đối với thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn điện tử.

Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Thông tư số 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

  • Các thủ tục sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử.

+ Chọn phần mềm hóa đơn điện tử tại các cơ sở uy tín nhiều công ty sử dụng.

+  Khởi tạo mẫu hóa đơn

+  Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử

+ Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

+  Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế

  • Quy định hóa đơn điện tử vẫn được sử dụng song song cùng hóa đơn giấy.

Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có 2 năm để thực hiện chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Kể từ khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử theo mốc thời gian bắt buộc tại Nghị định (tức 01/11/2020), doanh nghiệp phải thực hiện hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Các điều cần chú ý:

+ Không xuất 2 hình thức hóa đơn với 1 đơn hàng, cụ thể hơn nếu 1 đơn hàng đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và ngược lại: 1 đơn hàng đã sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử.

+ Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau.

  • Cần hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP). Thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện theo Điều 29 của Thông tư 39/2014/TT- BTC.

Mọi thắc mắc về quy định hóa đơn điện tử năm 2019 xin liên hệ.

Hilo – Invoice – Phn mềm hóa đơn điện t tt nht cho Doanh Nghip. Xin liên h ngay.

Địa ch: 2/95 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 1900 29 29 62

Email: support@hiloinvoice.vn