Hilo invoice / Tin tức / Hướng dẫn cách gửi hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn cách gửi hóa đơn điện tử.

admin 1007

Không cần mất thời gian chờ đợi chuyển phát tay hay chuyển phát nhanh nữa, mà hóa đơn điện tử được gửi trực tiếp qua email một cách dễ dàng. Việc gửi hóa đơn điện tử rất dễ dàng với những người đã biết, nhưng đối với những đối tượng mới tìm hiểu hay vừa bắt đầu sử dụng thì lại bỡ ngỡ. Bài viết dưới đây, hiloinvoice.vn sẽ hướng dẫn cách gửi hóa đơn một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn các cách gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng chuẩn.

2 Cách gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng

Tại điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC – thông tư 32 về hóa đơn điện tử nêu rõ:

Lập hóa đơn điện tử là việc thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC khi bán hàng hóa, dịch vụ trên định dạng hóa đơn đã được xác định. Gửi hóa đơn điện tử là việc truyền dữ liệu của hóa đơn từ người bán hàng hóa, dịch vụ đến người mua hàng hóa, dịch vụ. Có 2 hình thức gửi: Gửi trực tiếp và Gửi thông qua tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

  • Gửi hóa đơn điện tử trực tiếp

Người bán hàng hóa, dịch vụ chính là nơi tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử thực hiện lập hóa đơn điện tử tại hệ thống phần mềm lập hóa đơn điện tử của người bán, ký điện tử trên hóa đơn và truyền trực tiếp đến hệ thống của người mua theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên.

Trường hợp người mua hàng hóa, dịch vụ là đơn vị kế toán thì người mua ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và truyền hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử cả hai bên cho người bán theo cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử đã thỏa thuận giữa hai bên.

 

<<>> Xem thêm: Vì sao doanh nghiệp chậm trễ sử dụng hóa đơn điện tử.

  • Gửi hóa đơn điện tử thông qua tổ chức trung gian cung cấp:

Người bán hàng hóa, dịch vụ truy cập vào chương trình hệ thống lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử bằng chương trình lập hóa đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Hoặc người bán hàng hóa, dịch vụ đưa dữ liệu hóa đơn điện tử đã được tạo từ hệ thống nội bộ của người bán vào hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để gửi cho người mua hóa đơn điện tử đã có chữ ký điện tử của người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Trường hợp người mua là đơn vị kế toán: Khi nhận được hóa đơn điện tử có chữ ký điện tử của người bán, người mua thực hiện ký điện tử trên hóa đơn điện tử nhận được và gửi cho người bán hóa đơn điện tử có đủ chữ ký điện tử của người mua và người bán thông qua hệ thống của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

Lựa chọn phần mềm hóa đơn điện tử Hilo-Invoice của Công ty Tvan Hilo với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành. Đặc biệt sự hỗ trợ 24/7 của các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm.

Doanh nghiệp cần tư vấn triển khai hóa đơn điện tử Hilo-Invoice, liên hệ địa chỉ dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ T-VAN HILO 

– Trụ sở Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà HEC, Số 2/95 Chùa Bộc, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.

– Chi nhánh Hồ Chí Minh: Số 10 đường C1, Phường 13, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hotline chăm sóc khách hàng 24/7: 1900 29 29 62

Email: support@hiloinvoice.vn.

erectile dysfunction spray, remedy for erectile dysfunction, when to resume viagra after heart attack, natural product for erectile dysfunction, exercises to increase libido, reddit penis enlargement before after, oil for penile health, mayday sexual health clinic, penis surgery reviews, how to use viagra jelly, why do work loss there sex drive, ed meds for diabetics, viagra free samples australia, penis stronger pills side effects, increase patience techniques, in what race do girls have a higher sex drive, if you have high blood pressure can you take viagra, 100 mg blue pill, gay penis growth transformation story, aspergers high sex drive, when you take viagra does your dick just get hard in an hour, best place for viagra online, walmart extenze male enhancement, supercharged distrubutor male enhancement, sperm count relation to sex drive, penies growth, how long does viagra take before it starts working, young girls sucking big dick, vidalista reviews, schwinnng male enhancement ingredients, pornstar penis growth, proper way to increase penis size, penis enlargemnt pills, tek male enhancement, i want a fatter penis, dick medicine, compra viagra sin reseta, how can i get a bigger dick, what is the best recommended dosage for viagra, no sex drive after stopping birth cotrol, citric acid gnc, wholesale china male enhancement pills,